Persoonsgegevens:

Overwin postpartum (postnatale) depressie

Mariëtte de Iongh-van Werven

Laan van Dick Laan 105

2101 PP Heemstede

KvK-nummer: 20080805

              E-mailadres: mariettedeiongh@gmail.com

Telefoonnummer: 06-20374100

Skypenaam: Mariëtte de Iongh-van Werven

Social Media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Social media account namen

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mariettevanwerven/

Facebook: https://www.facebook.com/overwinpostnataledepressie/

Instagram: https://www.instagram.com/mariettedeiongh/

Pinterest: https://nl.pinterest.com/source/overwinpostnataledepressie.nl

Twitter: https://twitter.com/ODepressie

Ik gebruik voor de facturen: klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer.

Persoonsgegevens

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouw zelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media)

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat volgens de AVG mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Reacties

Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan verwerk ik je naam en misschien je portretfoto wanneer je gebruik maakt van Gravatar. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient.

Ik heb een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door mij of een derde, op jouw reactie.

Contact

Heb je contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij.

Heb je contact opgenomen via social media, dan verwerk ik de gegevens maximaal 5 jaar. Dit om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in mijn gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat ik je beter kan helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Nieuwsbrief

Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, tips en blogs omdat je klant bij mij bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Overeenkomst

Behalve om facturen te kunnen sturen heb ik soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en heb ik gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerk ik dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Dossiers

In sommige gevallen heb ik te maken met dossiers en verwerk ik ook gegevens van personen die geen contact met mij hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld een wederpartij zijn van mijn klanten. Ik verwerk dan met name gegevens die nodig zijn voor het contact en ik bewaar alle e-mails, brieven en gesprekken. Deze zijn nodig voor het dossier en de afhandeling bij een geschil (in de vorm van een schikking of soms een gerechtelijke procedure). Deze gegevens bewaar ik in elk geval totdat er een onherroepelijke beslissing is of zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn.

Facturatie

Als je aan mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Ik heb mijn belang, bijvoorbeeld het belang om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerk. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Doorgeven

Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via mariette@overwinpostnataledepressie.nl

Inzage, rectificatie en wissen

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van het verwerken

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming altijd intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer:

[http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies]

Algemeen

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Ik heb alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube

Ik embed mijn eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Gravatar

Als je een reactie op mijn website achterlaat, kun je met Gravatar daar een foto van jezelf bij laten plaatsen.

Het privacybeleid van Gravatar vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op mijn website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Mijn website adres is: https://overwinpostnataledepressie.nl.