Postpartum depressie tips voor zorgverlerensGratis 10 tips voor zorgprofessionals als huisartsen, gynaecologen, verloskundigen, doula’s, lactatiedeskundigen, het consultatiebureau, GGZ, het Riagg en psychologen bij een postnatale of postpartum depressie.

 

tip 1. Over de oorzaken en gevolgen van postpartum of postnatale depressie:

 

Volgens de huidige inzichten zijn bij een postpartum depressie de hormonen in de war geraakt. Maar hoe zit dat precies? Hormonen worden niet alleen in de ovaria, uterus of in de hypofyse aangemaakt. Echter des te meer in de bijnieren! Want naast oestrogenen en testosteron reguleren de bijnieren ook de productie van cortisol en adrenaline. Ze produceren 56 verschillende mengsels adrenaline als reactie op verschillende emoties en situaties.

Daarvan zijn 20 blends als reactie op minder vaak voorkomende situaties als de geboorte van een kind.  Vooral in ons stressvolle bestaan zijn die adrenaline-blends uit balans geraakt. Hierdoor kan het zijn dat de bijnieren teveel of te weinig adrenaline uitgestoten. Adrenaline is corrosief: bijtend. Een lever moet adrenaline kunnen opvangen. Maar levers hebben het zwaar in ons tijdperk. Dat heeft nogal wat gevolgen voor neurotransmitters in de hersenen. En dus voor het ontstaan van een postpartum depressie. Helaas wordt die link nog niet vaak gelegd. Lees het blog over adrenaline en de bijnieren.

Tip 1: we zouden ons meer kunnen focussen op het lichaam en voeding; minder op psychische interventies.

 

tip 2. Wat doet een onevenwichtige samenstelling van adrenaline bij een postpartum depressie?

 

Een postpartum depressie is vaak het gevolg van bijnieren die tijdens het geboorteproces zo uitgeput zijn geraakt, dat ze abrupt stoppen of aan de haal gaan met de productie van de juiste hoeveelheid hormonen (adrenaline) op het juiste moment, waardoor de moeder sterk, energiek en gelukkig zou moeten blijven.

Heel vervelend, maar een adrenaline overschot kan er voor zorgen dat de dopamine-reserves in de hersenen aangesproken worden en als het ware weggevreten wordt. Hierdoor zal je door een dopamine tekort je depressief gaan voelen. Echter haal je met alleen dopamine suppletie niet de oorzaak niet weg.

Het gebruik van oxytocine om de bevalling in te leiden is stresserender dan wordt vermoed.

Boven alles denk je als gynaecoloog ‘d’r uit is d’r uit’! Maar wat dit doet met degene die het ondergaat? Vooral als je een plan had en je voldoet niet aan je eigen verwachtingen, kan dat grote impact hebben.

Tip 2: we zullen de jonge moeders met een zware bevalling beter moeten monitoren en meer aan de communicatie tijdens en na de bevalling moeten doen.

Lees blog: https://overwinpostnataledepressie.nl/de-invloed-van-oxytocine-op-postnatale-depressie/

 

 

 

tip 3: Vaak zie je ook schildklierproblemen na bevallingen. Hoe kan dat?

 

Zowel te veel als te weinig adrenaline en cortisoluitstoot van de bijnieren kan ook schadelijk zijn. Want cortisol speelt een sleutelrol bij de omzetting van T4 naar bruikbaar T3 hormoon en om de schildkliercellen in te gaan en op te laden.

Als de bijnieren niet goed functioneren, kunnen ze op celniveau te kort aan schildklierhormoon veroorzaken. En zodoende last van hypothyroïdie klachten als gewichtstoename, depressie en schommelende bloedsuikerspiegels veroorzaken. Waardoor komt dit nog meer?

Epstein-Barr virus

Een vervelende bijeenkomst is het Eptein-Barr virus. En ongeveer 80% van de Westerse mensheid heeft die in zich. Dit EBV groeit niet alleen op slechte voeding, maar ook op giftige stoffen en zware metalen en ook op adrenaline.  Dit verschijnsel is nog vrij onbekend. Door een stress-moment als een bevalling vermeerdert deze virus zich en ‘springt’ over van de lever naar de schildklier, om zich daar in te graven en er klachten te veroorzaken.

Tip 3: Met andere woorden: we moeten meer doen met klachten die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. En de puzzelstukjes met inzichten tot een complete legpuzzel maken.

 

 

tip 4. Vitamine B12, een wondermiddel bij postpartum depressie?

 

Wist je dat bijna iedereen een groot tekort van vitamine B12 heeft? Soms wordt gedacht als we het maar voorschrijven dan gaat het wel weer goed komen in die hersenen. In dit paragraafje vertel ik over drie opnamevoorwaarden van vitamine B12.

B12 is nodig als onderdeel van een keten dat begint bij de opname en productie van B12 in het ileum. Deze B12 is alleen werkzaam als het van  (1) verse, rauwe, biologische, ongewassen of licht afborstelde groente en fruit komt, zo uit de tuin! En dát stukje gaat niet meer goed in ons leven.

Lever en ileum wisselen constant met elkaar informatie uit om er voor te zorgen dat er geen voedingsdeficiëntie ontstaat. Als methylatie niet goed werkt kan dat als een genmutatie (DNA) gediagnostiseerd worden. De crux voor een oplossing ligt niet bij suppletie alleen. Daarnaast zijn er twee ander belangrijke voorwaarden nodig:  (2) optimale leverwerking (een ander voedingsprogramma) en (3) geen fysieke stress in het gebied rond het ileum (met osteopathie op te lossen).

 

Om die lever te optimaliseren moeten zware metalen, chemicaliën of vetten eruit gehaald worden, die tijdens en vaak ook voor onze geboorte opgestapeld liggen.

 

 

Dat verwijderen van die stoffen kan alleen door anders te gaan eten. En wel zoveel mogelijk groente en fruit die zich speciaal met de lever ontfermen. Zoals een rode appel: vrijwel gratis en moeiteloos!

Er zijn drie soorten vitamine B12. In het traject ‘in 5 stappen naar een vrolijk moederschap’ vertel ik de deelneemsters welke combinatie van B12 ze precies nodig hebben. Ook welke groente en fruit precies de lever, de darmen, de hersenen, de bijnieren en schildklier nodig hebben is het belangrijkste onderdeel van mijn werk. Evenzo komen de deelneemsters te weten wat ze niet meer mogen consumeren om te voorkomen dat het Epstein-Barr virus zich daaraan verheerlijkt en zich kan manifesteren. Hierdoor vermindert de kans op neurologische vermoeidheid.

 

Tenslotte heb ik mijn bedenkingen tegen maagverkleiningen en maag bypasses. De co-factor voor vitamine B12, intrinsic factor, wordt hierdoor niet of minder aangemaakt.

Tip 4: we moeten meer nadenken over de consequenties van ons verarmde voedingspatroon.

 

 

tip 5: Osteopathie na een bevalling helpt tegen postnatale depressie.

 

Ten gevolge van een bevalling kan de stand van de organen in het lichaam veranderd zijn. In de eerste plaats moet alles toch maar weer z’n oude plek vinden. Ten tweede kan er door duw- en trekwerk, een vacuümpomp, de tang of een keizersnede de stand van de organen en dus het lichaam veranderd zijn. In Nederland is daar nauwelijks oog voor. Frankrijk en Australië hebben ingesteld om na een bevalling naar een osteopaat te gaan. Dit geldt zowel voor de moeder als voor het kind. Daar ben ik  een groot voorstander van!

 

Als er een andere stand van bijvoorbeeld de linker nier is ontstaan, dan heb je geen zin meer in seks. En voor de rechter nier geldt dat je weinig levensenergie meer hebt. Dit is even in het heel kort en in jip-en-janneketaal geschreven. De impact is echter des te groter. Een ander voorbeeld: de baarmoeder heeft een corresponderend orgaan: het hart en de flexie van de polsen. Hoe vaak komt het niet voor dat vrouwen op latere leeftijd zich niet goed kunnen afsteunen bij een val en hun polsen breken? Tussen beide zit een relatie. Behandel je het een, dan los je ook het andere probleem op.

Concluderend: tip 5: een bezoek aan een osteopaat (methode F. de Bakker) is aan te bevelen.

 

 

tip 6. Een postpartum depressie is niet erfelijk

 

Wel kunnen zwakke bijnieren erfelijk zijn, en anders gesteld: er kunnen in een familie heftige gebeurtenissen plaats gevonden hebben, die veel stress en dus veel adrenaline gevergd hebben van de gezinsleden. Dit verzwakt de bijnieren zo-wie-zo, ook bij de dochter uit dat gezin die het kind moet baren. Stress moet daarom zo snel mogelijk geëlimineerd worden.

Tip 6: een goede anamnese kan sneller de oorzaak onderschrijven. 

 

 

tip 7: In een zwart gat vallen of op een zwarte wolk zitten bij een postnatale depressie.

 

In een dal zitten heeft ook een andere functie: je moet er weer uitklimmen! Daardoor versterk je de persoonlijkheid, leer je je krachten kennen en het proces van pop-larve-vlinder kennen en respecteren. Een hele klus. Maar de ziel wil blijkbaar groeien en rijpen, en met behulp van toe- en ingewijden is dat een mooi, maar loodzwaar proces. 

 Als ervaringsdeskundige draag ik daarom graag mijn steentje bij. Vooral moed blijven houden en moed inspreken, want het is niet binnen drie maanden over en je hebt niet in drie maanden tijd een brand new, positive personage aangenomen.

Tip 7: meerdere behandel-invalshoeken zullen het resultaat versnellen en borgen. Andere invalshoeken lees je in het blog hulp bij postnatale depressie-blog.

 

hulp bij posntatale depressie

tip 8: De impact op een postnatale depressie is groter dan je zou vermoeden.

 

De vele echtscheidingen bij jonge gezinnen ligt hier volgens mij aan ten grondslag. Denk niet ‘dit is niet mijn pakkie an, daar zijn andere instanties voor’. Met andere woorden: zorg dat er zij- en vervolgtrajecten georganiseerd worden, zodat vooruitgang geborgd is. Plak niet zomaar een ruitertje op een dossier en sluit het. Wat gebeurt er na verloop van tijd, kan iemand weer aan het werk? Zo niet, dan zal het ook financiële consequenties hebben. Ook begeleiding hierin voor het gezin is van groot belang als investering voor de toekomst. Tot slot gebruik deze 10 tips voor zorgprofessionals om persoonlijk het verschil te maken.

Tip 8: meedenken voor de langere termijn kan een hoop ellende besparen.

 

 

tip 9: Wees alert bij geboorten die in de categorie ‘zwaar’ zijn gevallen.

 

Voordat de kersverse mama het zelf doorheeft, laat staan aan jou verteld heeft dat het niet goed gaat, is ze enkele weken verder. Het is niet sexy om te vertellen dat je een postnatale depressie hebt. Als er een zware bevalling geweest is, met veel fysieke stress, laat de huisarts/assistente dan ten minste 2 à 3 keer bellen hoe het gaat en ga zelf met een maand tussenpozen minstens twee keer op huisbezoek.

Plak niet alleen een ruitertje of een geeltje op dat dossier. Denk niet ‘ze moet zelf maar aan de bel trekken’. Omdat ze zelf nog in de ontkenningsfase zit, gebeurt dat voorlopig niet. En die fase kan best lang duren! Met de juiste hulp op het gebied van de juiste voedingsstoffen, emotionele steun en zielsheling kan ze haar vitaliteit en vrolijkheid weer terug krijgen en vol in het leven gaan staan.

Tip 9: neem het initiatief om contact op te nemen.

 

groente en fruit helpen bij postnatale depressie

tip 10: Uw voeding is uw medicijn en uw medicijn uw voeding.

 

De laatste tip uit de 10 tips voor zorgprofessionals: ‘Uw voeding is uw medicijn, uw medicijn is uw voeding’ (quote van Hippocrates). Dit is mijn heilige overtuiging. En hieruit bestaat het grootste deel van mijn ‘Blije Mama-plan®’ om jonge moeders weer fit, vrolijk en vitaal uit die postnatale/postpartum depressie te komen. Ook ik heb de eed van Hippocrates afgelegd en zet mij in voor het allerbeste resultaat voor mijn cliënten.

tip 10: Wil je ook dat jouw patiënte met PND-PPD weer vrolijk en vitaal wordt door een geweldig voedingsprogramma? Download dan het e-book of geef de link door aan haar. Een afspraak voor een Skype sessie kan je haar ook aanraden. Heel handig, ze hoeft geen oppas te regelen of met de auto op pad te gaan.

Met deze 10 tips voor zorgprofessionals heb jij belangrijke informatie in handen om jonge moeders met een postpartum depressie verder te helpen. Wil je zelf meer over dit onderwerp weten? Dan heb ik een interessante workshop hierover. Schrijf je in om goed op de hoogte te zijn en meer hierover te weten dan alleen pilletjes en een goed gesprek als behandeltraject. Jij kan hierdoor het verschil in iemands leven gaan maken.

Neem contact met ons op
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.