hulp bij postnatale depressie

Hulp bij postnatale depressie

De afgelopen jaren is veel tijd gestoken in onderzoek naar het voorkomen, verminderen of oplossen van postpartum depressies. Welke oorzaken, behandelingsmethoden en oplossingen vind je als je zoekt naar hulp bij postnatale depressie?

 

Oorzaken, behandelingsmethoden en oplossingen voor postpartum depressie. Een beknopte inventarisering.

 

Uit onderzoek (1) is gebleken dat rond 1988 zeven procent van de zwangeren last kreeg van een postpartum depressie. Dan blijkt dit aantal 25 jaar later opeens te zijn verdubbeld naar 14 procent! Dat zijn 23.286 vrouwen in 2018 (2).

Waar komt dit vandaan? Wat kun je er aan doen? Welke hulp bij postnatale depressie kun je van mij verwachten?

Je maakt kennis met de oorzaak èn wat je er op een natuurlijke manier aan kan doen. Tenslotte beveel ik je het programma “het Blije Mama Plan®” van harte aan.

Onderaan het blog vind je een link voor het downloaden van het gratis e-book 

gratis e-book overwin postnatale depressie

 

 

 De 6 oorzaken voor postnatale depressie: 

1. Hormonen bij postnatale depressie

Welke oorzaken beschrijven wetenschappers? Vele studies (3), (5), zijn gedaan om de oorzaak  van postpartum depressie te onderzoeken. Gelukkig zijn er inmiddels correlaties gevonden die er toe doen. Zoals een verstoring in de HPA-as (relatie hypothalamus, hypofyse en bijnieren). (4).

Factoren die er volgens mij minder toe doen zijn risicofactoren als babyblues, biologische factoren als terugval in oestrogenen en progesteron uit de eierstokken; enzymatische afbraak van neurotransmitters als dopamine en serotonine door monoamine-oxidase A. (Sacher et al. 2011) Ik heb de bescheiden mening dat een ander fenomeen ligt hier aan ten grondslag ligt (6). Dit zal ik in de stukjes hieronder verder toelichten. 

 

roze wolk

2. Roze wolk 

Daarnaast spelen volgens  onderzoekers psychische factoren een rol, als afscheid nemen van je kindje in je buik of in de niet meer in het middelpunt van belangstelling staan (Bogaerts et al., 2009). De roze wolk zou hierdoor uit elkaar spatten. Dit kan toch niet de werkelijke oorzaak van een postpartum depressie zijn? Dan zouden miljoenen moeders last van een postpartum depressie hebben! 

 

3. Bevallinsplan

Had je een bevallingsplan gemaakt en komt die niet uit? Uit onderzoek komt te voorschijn dat de communicatie tussen gynaecoloog en/of verloskundige met de barende aanstaande moeder (7) relevant is. Voorlichting, uitleg en keuzes over wat er te gebeuren staat bij ingrijpen èn nazorg als emotionele ondersteuning, blijken van belang te zijn om een postnatale deperessie voor te blijven. 

Angst voor het onbekende en vooral niet je eigen regie kunnen voeren, zeg maar lijdend voorwerp zijn, ervaren vrouwen als een bewijs van onvermogen en een tekortkoming van zichzelf. Dit levert schaamte en stress op. Meer nog dan de ingrepen zelf als keizersnee, tangverlossing of vacuümpomp. Ik pleit daarom ook voor goede voorlichting wat er allemaal kan gebeuren en meerdere opties voor een bevallingsplan.

 

Oorzaak postpartum depressie: 

bijnieren uit balans voor, tijdens en na de bevalling.

 Deze kijk vind ik relevant.

 

4. Stress tijdens de bevalling

HPA-as:

Stress zorgt voor disbalans van de bijnieren, dus ook op de HPA-as. (22). Dat betekent dat hormonen niet meer in de juiste hoeveelheden uitgestoten worden. Dit die zie je dan ook terug in bijkomstige zaken als weeën-stormen of juist langdurige ontsluitingen. Zelfs een te nauw geboortekanaal kan ook hieraan ten grondslag liggen. Is dit  goed onderzocht? (20).

Sommige onderzoekers twijfelen aan het bestaan van HPA-as problematiek. (21). De bijnieren stoten meerdere hormonen uit. Zoals nor-adrenaline, adrenaline, cortisol, testosteron en oestrogenen. Voor dit laatste geldt: niet alleen de voorplantingsorganen stoten oestrogenen uit. Een teveel of tekort komt eerder uit de bijnieren die in disbalans zijn.

 

bijnieren en adrenaline bij postnatale depressie

5. Speciale adrenaline-blends tijdens de bevalling.

De invloed van adrenaline is vele malen groter op bepaalde organen dan tot nu toe bedacht is. Er bestaan 56 soorten blends adrenaline, waarvan 20 voor speciale gelegenheden als een bevalling. (22)

Deze mix is verstoord geraakt door teveel stress, misschien al sinds je jeugd. Dit is een aanslag op de bijnieren. De bijnieren stoten tenslotte niet meer de juiste mix uit. Bij een bevalling is adrenaline nodig, er wordt nogal wat actie verlangt. 

Dit fenomeen, disbalans in functioneren van de bijnieren (en een slecht werkende lever) wordt niet mee genomen in de behandeling voor postnatale depressie. 

 

Een verdubbeling van postpartum depressie in 25 jaar.

 

Een verdubbeling! Ik was blij met de uitkomst van dit onderzoek (8). Niet dat ik iemand een postnatale depressie gun, maar omdat ik dit al vermoedde en helaas werd het bewaarheid. Ondanks dat randvoorwaarden zich verbeterden als het aantal zwangeren dat rookten met de helft was afgenomen en het aantal laagopgeleiden met pnd ook enorm afgenomen was.

Maar deze data kunnen juist ook problemen met zich meebrengen: stress. Een hoger opgeleide zal proberen dit waar te maken en veel langer door blijven werken om het carrière pad niet kwijt te raken. Had in 1988 60% een betaalde baan, dan was dat in 2015 ruim 90% van de vrouwen die meededen aan het postpartum depressie onderzoek!

Nogmaals de gevolgen van stress zijn van invloed op de zwangere, haar bijnieren, de lever (25) en op de hersenen. En het geboorteproces!

 

Discussie over bekkenbodemproblemen en bekkenbodemmatjes.

Symfyse en HPA-as:

Even een zijstapje. Momenteel is er discussie of vrouwen nog wel in staat zijn natuurlijk te bevallen (8), (9). Als die HPA-as in orde is, moet er ook genoeg oestrogeen zijn om de symfyse week te maken. Dan zou er volgens mij ook minder keizersneden uitgevoerd hoeven worden. En de baby kan dan een normale, hoogst noodzakelijke spildraai te laten maken om o.a. de Nervus Vagus te initiëren.

Ingrepen zijn altijd stresserend, zowel voor moeder als kind. Onderzoek toont een hoge correlatie aan voor postpartum depressie en ongeplande ingrepen.(23)

Het peritoneum:

Het blijkt dat persen niet direct de reden is voor een bekkenprobleem. Er is nog een andere reden van verzakking. En dat is een omkering in rotatie van de peritoneum. Deze zit als een dubbelblad gevouwen tussen rectum, blaas en baarmoeder. Het peritoneum draait rechtsom onder invloed van de lever. 

Mandarijnen-netjes:

 Al veel eerder dan in de zwangerschap kan deze mechanische werking van het peritoneum niet optimaal zijn. Een goed opgeleide osteopaat (10) kan zowel de rotatie weer in orde maken, als ook het bekkenstructuur weer terug duwen. Dan hoeven vrouwen geen mandarijnen-netjes met TÜV proof-certificaat voor bekkenbodem versteviging te laten plaatsen met alle gevolgen vandien. (11)

De Pil:

Een andere reden voor bekkeninstabiliteit is langdurig pil gebruik, vooral als het op jonge leeftijd al wordt geslikt. Hierdoor rijpen (lees: zakken) eileiders en baarmoeder niet goed uit en zorgt voor tractie. (24) Daar houdt het lichaam niet van en zal ‘weekmakers’ gaan produceren, die tenslotte voor instabiliteit zorgen. ‘Medicijnen’ als de Pil dragen niet bij aan de gezondheid van de lever. Tevens is het voeding voor virussen als het Epstein-Barr. Tot zover deze uitstap.

 

medicatie bij postanatale depressie

Postnatale depressie ervaringen

 Behandeling postnatale depressie: de realiteit.
In de Facebook groep (met 735 leden!) over postnatale depressie vind ik bar weinig tot niets terug met betrekking behandeling met bovenstaande wetenschappelijke suggesties. Erger nog, wat is er überhaupt veranderd in aanpak van postpartum depressie? Dertig jaar zit er tussen mijn depressie en dit moment van schrijven. Is het protocol niet meegegaan of is het niet in het curriculum opgenomen? 
 
Vroeger heette het medicijn Seroxat. Nu heet het Zulresso (26), (27)  Lorazempam, Xanax of Citalopram. 
Er is een POP-poli en er zijn praatgroepen. Waarom wordt postnatale depressie nog steeds als een psychisch probleem behandeld? Als ik m’n grote teen stoot ga ik toch ook niet naar een praatgroep? Het is tijd voor verandering!
 

Waarom wordt een postnatale depressie nog steeds als een psychisch probleem behandeld?

hulp bij postnatale depressie

De negen meest gebruikte behandelingen bij postnatale depressie.

 

1. Helpt een interventie bij de GGZ-psycholoog?

‘Denk niet aan een rode bal’. Dus waar denk je aan? ‘Denk niet aan een roze olifant’. Waar denk je aan? Als je bij een psycholoog een vroegere gebeurtenis oprakelt, waar denk je dan aan? Wat brengt deze memory-recall teweeg? Opnieuw stress! En dat moeten we nu echt vermijden. We maken allemaal vervelende dingen mee in ons leven. De ziel wil immers rijpen. Maar bewust terug gaan naar een gebeurtenis gaat niet werken.

Uiteraard kan het handig zijn om tools mee te krijgen, om je beter te bewapenen tegen bepaalde situaties. Ik zou zeggen maak een lijstje van wat je moeilijke situaties vindt. Zoek iemand die je hiermee helpt. Wat je nog meer helpt, is denken aan situaties waar in je het helemaal naar je zin had :-), zoals een heerlijke strandvakantie. Je hersenen worden daar weer helemaal blij van.

 

2. GGZ interventies bij postpartum depressie (vervolg)

Op de besloten facebook pagina ‘PPD postnatale depressie’ lees ik schrijnende verhalen van jonge moeders die ten einde raad toch maar aan de anti-depressiva gaan. Ze zijn op. Schreeuwen tegen hun kinderen, huilen te pas en te onpas. Denken aan opnames. Zijn heel erg moe. Veel jonge moeders hebben last van dwangstoornissen. Krijgen te maken met verstoorde relaties met hun partner.

Ik lees over medicatie. Zelfs na interventie als praatgroepen en medicatie bij de GGZ, met al hun goede intenties, verbetert de situatie nauwelijks, omdat aan de oorzakelijke kant geen aandacht geschonken wordt. Welke hulp wordt nog meer aangeboden?

 

3. Hormonen bij postpartum depressie

In haar boek ‘Kraamtranen’, stelt Elieen Engels samen met de inmiddels overleden gynaecoloog prof.dr. A.A. Haspels voor, het hormoon dydrogesteron te nemen. In een Frans onderzoek (Mauvais-Jarvis en Bercovici), bleek dat 80 procent van de vrouwen hier baat bij hadden. De behandeling duurt tussen de zes tot negen maanden. Waarom wordt dit niet ingezet? (Ook hier geldt dat hormonen voer voor virussen zijn).

 

4. Mindfulness bij zwangeren

Mindfulness blijkt voor ieder wezen goed te zijn. (12), (13). De vrouwen die gedurende hun zwangerschap acht weken mindfulness therapie kregen, vertoonde ook postpartum een afname voor angst en depressie.

 

5. Lichttherapie tijdens zwangerschap

Van recente datum is een onderzoek voor lichttherapie gedurende de zwangerschap. (14) Er werd onderzoek gedaan naar de effecten van ‘bright light therapy’ (BLT) en ‘dim red light therapy’ (DRLT). De depressie scores verbeterden zich met 41-50% voor BLT en 45-58% in de DRLT groep.

Hoewel het een mooie uitkomst is, zet ik in dit onderzoek wel een kanttekening. Deze lichttherapie zou je zomaar ervaren als een vorm van mindfulness. Infra-rode stralen zijn in elk geval wel een weldaad voor het lichaam. 

 

6. Zingen versnelt herstel postpartum depressie.

In deze studie naar zingen bij postnatale depressie, gepubliceerd in de Britsh Journal of Psychiatry (15) leerden moeders met de baby’s erbij, slaapliedjes uit de hele wereld. Vergeleken met de controlegroepen zonder zang, vertoonde de zanggroep een gemiddelde daling van 35% van depressieve symptomen.

 

7. Osteopathie helpt bij postpartum depressie. (16)

Nervus Vagus:

Bij veel emoties sluit de Nervus Vagus zich af rond het keelgebied. Informatie vanuit de buikorganen (ook het hart) komen dan verminderd door naar de hersenen. Dit zorgt niet voor een optimale overdracht en feedback van neurotransmitter gerelateerde processen en hormonen. Een geoefende osteopaat kan dit oplossen door stapsgewijs de Vagus te bevrijden (17).

Voorkeurskant.

Daarnaast kan de jonge moeder wisselen van voorkeurskant van de orthosympaticus die twee grensstrengen heeft lopen aan weerskanten van het ruggenmerg. Iedereen heeft een voorkeurskant. Daarmee functioneert hij of zij het beste. 

Door fysieke en psychische trauma’s, kan er een switch plaats vinden van de voorkeur van de grensstreng. Daardoor is iemand niet meer zichzelf. Dit kan zelfs van invloed zijn op de rest van de familie. In een familie moet altijd een balans zijn.

Papa bijvoorbeeld functioneert op de linker kant (van de sympaticus) en de mama op rechts. Het eerst geborene kind ‘ondersteunt de zwakste schakel’. Bij trauma kan de hele familie op ‘z’n verkeerde kant terecht komen’. Volgens mij is dat een reden waarom er zoveel echtscheidingen al in het begin van een stichten van een gezin voorkomen.

 

8. (Iyengar) yoga helpt bij psychische klachten.

In deze studie van de Boston University School of Medicine werd gemeten dat in één yogales per week een korte tijd verhoging van het GABA niveau te meten was. Dit zou depressieve klachten kunnen verminderen.(18). Hypnotherapie zou hetzelfde teweeg kunnen brengen, las ik in de aanvulling op dit stukje van de GGZ.

 

9. Voedingssupplementen helpen niet bij een depressie.

Dit is de uitkomst van een groot klinisch onderzoek genaamd de MooDFOOD-studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam(19) Echter… wie zegt dat dierlijke omega-3 vetzuren gezond zijn? Of synthetische vitamine D? Calciumsupplementen zijn veel beter te vervangen door een uitgeperste sinaasappel in de blender te mixen met spinazie.

Een ander onderzoek binnen deze MF studie toonde wel aan dat een gezond eetpatroon het risico op het ontwikkelen van een depressie vermindert. En dit opent een nieuw perspectief. 

 

Wat helpt wel bij een postnatale depressie?

 Groente, fruit en kruiden!

 
groente en fruit helpen bij postnatale depressie “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding” (Hippocrates)
 

Even een herhaling. De adrenaline uitstoot tijdens de bevalling is niet in balans door niet goed functionerende bijnieren.(20) Bij 90% van de Westerse mensheid functioneert door 4 factoren* de lever ook niet meer goed. Het heeft gewoonweg niet meer het vermogen om alle adrenaline te verwerken. Adrenaline is uiterst corrosief voor de hersenen. Dopamine en serotonine worden als het ware weggevreten. Er ontstaat in erge gevallen ‘kortsluiting’. Een fysiologisch probleem dus. Wat kunnen groente, fruit en kruiden hieraan bjidragen?

*Deze vier factoren leg ik uit tijdens een workshop. 

 

Groente en fruit bezitten de kennis om jou te helen.

Speciale combinaties van kalium, natrium en glucose helpen de bijnieren weer tot rust te brengen. Een voorbeeld: appel, bleekselderij en dadel. Ook kruiden als Ashwaganda helpen de bijnieren.

Bloedsuikerspiegel

Om de twee uur eten geeft ook rust in bloedsuikerspiegels. Bij schommelingen hierin vangen de bijnieren deze normaliter op door adrenaline af te geven. Deze moeten juist rust krijgen.

Concentratieproblemen, paniekaanvallen, wattige hersenen en vermoeidheid.

Daarnaast verbeter je de lever ook met specifieke fruit, groente en kruiden. Bij een goede leverwerking is het in staat adrenaline weg te vangen, zodat het geen schade in de hersenen kan veroorzaken. Zo werk je aan herstel van wattige hersenen en concentratie problemen. En aan paniek-aanvallen en moeheid. (De schildklier behandel ik in een volgend blog).

Het voedingscentrum adviseert 2 stuks fruit per dag te eten. Dit is veel te weinig. Ik adviseer minstens 5-7 porties per dag. 

Wij hebben enorm veel glucose uit fruit nodig voor onze hersenfuncties, het hart en de lever. 

Als je denkt dat suiker het zelfde is als suiker uit fruit, kom dan naar een workshop, daar leg ik je graag het verschil uit :-).

Ook is het met groente droevig gesteld. Slecht 125 gram krijgen we het binnen per dag. Omdat we het ‘gedoe’ vinden hoorde ik op het nieuws! Alsof tobben met je gezondheid en de gang naar het ziekenhuis geen gedoe is.

Ook hier adviseer ik minstens het dubbele: 250-500 gram per dag. Groente kan je prima juicen of in een smoothie verwerken. Op naar een vrolijk, fitaal en vit leven!

 

hulp bij postnatale depressie gelukkige moeder

Hoe overwin je postnatale depressie?

Ga zingen, onder een infrarode lamp, naar een osteopaat, naar de yoga, mediteren, wandelen en investeer vooral in anders eten

natuurlijke hulp bij postnatale depressie

 

Wil je meer weten? Kom dan naar een workshop,  download in elk geval het gratis e-book. Wil je meer? Schrijf je dan in voor het “5 stappen plan hulp bij postnatale depressie”.

 

Vond je dit een interessant artikel? Zou je het dan willen delen op social media? Dan help je andere moeders/gezinnen weer.

 

De afgelopen jaren is veel tijd gestoken in onderzoek naar het voorkomen, verminderen of oplossen van postpartum depressies. Welke oorzaken, behandelingsmethoden en oplossingen vind je als je zoekt naar hulp bij postnatale depressie?

 

Oorzaken, behandelingsmethoden en oplossingen voor postpartum depressie. Een beknopte inventarisering.

 

Uit onderzoek (1) is gebleken dat rond 1988 zeven procent van de zwangeren last kreeg van een postpartum depressie. Dan blijkt dit aantal 25 jaar later opeens te zijn verdubbeld naar 14 procent! Dat zijn 23.286 vrouwen in 2018 (2).

Waar komt dit vandaan? Wat kun je er aan doen? Welke hulp bij postnatale depressie kun je van mij verwachten?

Je maakt kennis met de oorzaak èn wat je er op een natuurlijke manier aan kan doen. Tenslotte beveel ik je het programma “het vijf stappen-plan naar een vrolijk, fit en vitaal leven” van harte aan.

Onderaan het blog vind je een link voor het downloaden van het gratis e-book met tips.

gratis e-book overwin postnatale depressie

 

 

 De 6 oorzaken voor postnatale depressie: 

1. Hormonen bij postnatale depressie

Welke oorzaken beschrijven wetenschappers? Vele studies (3), (5), zijn gedaan om de oorzaak  van postpartum depressie te onderzoeken. Gelukkig zijn er inmiddels correlaties gevonden die er toe doen. Zoals een verstoring in de HPA-as (relatie hypothalamus, hypofyse en bijnieren). (4).

Factoren die er volgens mij minder toe doen zijn risicofactoren als babyblues, biologische factoren als terugval in oestrogenen en progesteron uit de eierstokken; enzymatische afbraak van neurotransmitters als dopamine en serotonine door monoamine-oxidase A. (Sacher et al. 2011) Ik heb de bescheiden mening dat een ander fenomeen ligt hier aan ten grondslag ligt (6). Dit zal ik in de stukjes hieronder verder toelichten. 

 

roze wolk

2. Roze wolk 

Daarnaast spelen volgens  onderzoekers psychische factoren een rol, als afscheid nemen van je kindje in je buik of in de niet meer in het middelpunt van belangstelling staan (Bogaerts et al., 2009). De roze wolk zou hierdoor uit elkaar spatten. Dit kan toch niet de werkelijke oorzaak van een postpartum depressie zijn? Dan zouden miljoenen moeders last van een postpartum depressie hebben! 

 

3. Bevallinsplan

Had je een bevallingsplan gemaakt en komt die niet uit? Uit onderzoek komt te voorschijn dat de communicatie tussen gynaecoloog en/of verloskundige met de barende aanstaande moeder (7) relevant is. Voorlichting, uitleg en keuzes over wat er te gebeuren staat bij ingrijpen èn nazorg als emotionele ondersteuning, blijken van belang te zijn om een postnatale deperessie voor te blijven. 

Angst voor het onbekende en vooral niet je eigen regie kunnen voeren, zeg maar lijdend voorwerp zijn, ervaren vrouwen als een bewijs van onvermogen en een tekortkoming van zichzelf. Dit levert schaamte en stress op. Meer nog dan de ingrepen zelf als keizersnee, tangverlossing of vacuümpomp. Ik pleit daarom ook voor goede voorlichting wat er allemaal kan gebeuren en meerdere opties voor een bevallingsplan.

 

Oorzaak postpartum depressie: 

bijnieren uit balans voor, tijdens en na de bevalling.

 Deze kijk vind ik relevant.

 

4. Stress tijdens de bevalling

HPA-as:

Stress zorgt voor disbalans van de bijnieren, dus ook op de HPA-as. (22). Dat betekent dat hormonen niet meer in de juiste hoeveelheden uitgestoten worden. Dit die zie je dan ook terug in bijkomstige zaken als weeën-stormen of juist langdurige ontsluitingen. Zelfs een te nauw geboortekanaal kan ook hieraan ten grondslag liggen. Is dit  goed onderzocht? (20).

Sommige onderzoekers twijfelen aan het bestaan van HPA-as problematiek. (21). De bijnieren stoten meerdere hormonen uit. Zoals nor-adrenaline, adrenaline, cortisol, testosteron en oestrogenen. Voor dit laatste geldt: niet alleen de voorplantingsorganen stoten oestrogenen uit. Een teveel of tekort komt eerder uit de bijnieren die in disbalans zijn.

 

bijnieren en adrenaline bij postnatale depressie

5. Speciale adrenaline-blends tijdens de bevalling.

De invloed van adrenaline is vele malen groter op bepaalde organen dan tot nu toe bedacht is. Er bestaan 56 soorten blends adrenaline, waarvan 20 voor speciale gelegenheden als een bevalling. (22)

Deze mix is verstoord geraakt door teveel stress, misschien al sinds je jeugd. Dit is een aanslag op de bijnieren. De bijnieren stoten tenslotte niet meer de juiste mix uit. Bij een bevalling is adrenaline nodig, er wordt nogal wat actie verlangt. 

Dit fenomeen, disbalans in functioneren van de bijnieren (en een slecht werkende lever) wordt niet mee genomen in de behandeling voor postnatale depressie. 

 

Een verdubbeling van postpartum depressie in 25 jaar.

 

Een verdubbeling! Ik was blij met de uitkomst van dit onderzoek (8). Niet dat ik iemand een postnatale depressie gun, maar omdat ik dit al vermoedde en helaas werd het bewaarheid. Ondanks dat randvoorwaarden zich verbeterden als het aantal zwangeren dat rookten met de helft was afgenomen en het aantal laagopgeleiden met pnd ook enorm afgenomen was.

Maar deze data kunnen juist ook problemen met zich meebrengen: stress. Een hoger opgeleide zal proberen dit waar te maken en veel langer door blijven werken om het carrière pad niet kwijt te raken. Had in 1988 60% een betaalde baan, dan was dat in 2015 ruim 90% van de vrouwen die meededen aan het postpartum depressie onderzoek!

Nogmaals de gevolgen van stress zijn van invloed op de zwangere, haar bijnieren, de lever (25) en op de hersenen. En het geboorteproces!

 

Discussie over bekkenbodemproblemen en bekkenbodemmatjes.

Symfyse en HPA-as:

Even een zijstapje. Momenteel is er discussie of vrouwen nog wel in staat zijn natuurlijk te bevallen (8), (9). Als die HPA-as in orde is, moet er ook genoeg oestrogeen zijn om de symfyse week te maken. Dan zou er volgens mij ook minder keizersneden uitgevoerd hoeven worden. En de baby kan dan een normale, hoogst noodzakelijke spildraai te laten maken om o.a. de Nervus Vagus te initiëren.

Ingrepen zijn altijd stresserend, zowel voor moeder als kind. Onderzoek toont een hoge correlatie aan voor postpartum depressie en ongeplande ingrepen.(23)

Het peritoneum:

Het blijkt dat persen niet direct de reden is voor een bekkenprobleem. Er is nog een andere reden van verzakking. En dat is een omkering in rotatie van de peritoneum. Deze zit als een dubbelblad gevouwen tussen rectum, blaas en baarmoeder. Het peritoneum draait rechtsom onder invloed van de lever. 

Mandarijnen-netjes:

 Al veel eerder dan in de zwangerschap kan deze mechanische werking van het peritoneum niet optimaal zijn. Een goed opgeleide osteopaat (10) kan zowel de rotatie weer in orde maken, als ook het bekkenstructuur weer terug duwen. Dan hoeven vrouwen geen mandarijnen-netjes met TÜV proof-certificaat voor bekkenbodem versteviging te laten plaatsen met alle gevolgen vandien. (11)

De Pil:

Een andere reden voor bekkeninstabiliteit is langdurig pil gebruik, vooral als het op jonge leeftijd al wordt geslikt. Hierdoor rijpen (lees: zakken) eileiders en baarmoeder niet goed uit en zorgt voor tractie. (24) Daar houdt het lichaam niet van en zal ‘weekmakers’ gaan produceren, die tenslotte voor instabiliteit zorgen. ‘Medicijnen’ als de Pil dragen niet bij aan de gezondheid van de lever. Tevens is het voeding voor virussen als het Epstein-Barr. Tot zover deze uitstap.

 

medicatie bij postanatale depressie

Postnatale depressie ervaringen

 Behandeling postnatale depressie: de realiteit.
In de Facebook groep (met 735 leden!) over postnatale depressie vind ik bar weinig tot niets terug met betrekking behandeling met bovenstaande wetenschappelijke suggesties. Erger nog, wat is er überhaupt veranderd in aanpak van postpartum depressie? Dertig jaar zit er tussen mijn depressie en dit moment van schrijven. Is het protocol niet meegegaan of is het niet in het curriculum opgenomen? 
 
Vroeger heette het medicijn Seroxat. Nu heet het Zulresso (26), (27)  Lorazempam, Xanax of Citalopram. 
Er is een POP-poli en er zijn praatgroepen. Waarom wordt postnatale depressie nog steeds als een psychisch probleem behandeld? Als ik m’n grote teen stoot ga ik toch ook niet naar een praatgroep? Het is tijd voor verandering!
 

Waarom wordt een postnatale depressie nog steeds als een psychisch probleem behandeld?

hulp bij postnatale depressie

De negen meest gebruikte behandelingen bij postnatale depressie.

 

1. Helpt een interventie bij de GGZ-psycholoog?

‘Denk niet aan een rode bal’. Dus waar denk je aan? ‘Denk niet aan een roze olifant’. Waar denk je aan? Als je bij een psycholoog een vroegere gebeurtenis oprakelt, waar denk je dan aan? Wat brengt deze memory-recall teweeg? Opnieuw stress! En dat moeten we nu echt vermijden. We maken allemaal vervelende dingen mee in ons leven. De ziel wil immers rijpen. Maar bewust terug gaan naar een gebeurtenis gaat niet werken.

Uiteraard kan het handig zijn om tools mee te krijgen, om je beter te bewapenen tegen bepaalde situaties. Ik zou zeggen maak een lijstje van wat je moeilijke situaties vindt. Zoek iemand die je hiermee helpt. Wat je nog meer helpt, is denken aan situaties waar in je het helemaal naar je zin had :-), zoals een heerlijke strandvakantie. Je hersenen worden daar weer helemaal blij van.

 

2. GGZ interventies bij postpartum depressie (vervolg)

Op de besloten facebook pagina ‘PPD postnatale depressie’ lees ik schrijnende verhalen van jonge moeders die ten einde raad toch maar aan de anti-depressiva gaan. Ze zijn op. Schreeuwen tegen hun kinderen, huilen te pas en te onpas. Denken aan opnames. Zijn heel erg moe. Veel jonge moeders hebben last van dwangstoornissen. Krijgen te maken met verstoorde relaties met hun partner.

Ik lees over medicatie. Zelfs na interventie als praatgroepen en medicatie bij de GGZ, met al hun goede intenties, verbetert de situatie nauwelijks, omdat aan de oorzakelijke kant geen aandacht geschonken wordt. Welke hulp wordt nog meer aangeboden?

 

3. Hormonen bij postpartum depressie

In haar boek ‘Kraamtranen’, stelt Elieen Engels samen met de inmiddels overleden gynaecoloog prof.dr. A.A. Haspels voor, het hormoon dydrogesteron te nemen. In een Frans onderzoek (Mauvais-Jarvis en Bercovici), bleek dat 80 procent van de vrouwen hier baat bij hadden. De behandeling duurt tussen de zes tot negen maanden. Waarom wordt dit niet ingezet? (Ook hier geldt dat hormonen voer voor virussen zijn).

 

4. Mindfulness bij zwangeren

Mindfulness blijkt voor ieder wezen goed te zijn. (12), (13). De vrouwen die gedurende hun zwangerschap acht weken mindfulness therapie kregen, vertoonde ook postpartum een afname voor angst en depressie.

 

5. Lichttherapie tijdens zwangerschap

Van recente datum is een onderzoek voor lichttherapie gedurende de zwangerschap. (14) Er werd onderzoek gedaan naar de effecten van ‘bright light therapy’ (BLT) en ‘dim red light therapy’ (DRLT). De depressie scores verbeterden zich met 41-50% voor BLT en 45-58% in de DRLT groep.

Hoewel het een mooie uitkomst is, zet ik in dit onderzoek wel een kanttekening. Deze lichttherapie zou je zomaar ervaren als een vorm van mindfulness. Infra-rode stralen zijn in elk geval wel een weldaad voor het lichaam. 

 

6. Zingen versnelt herstel postpartum depressie.

In deze studie naar zingen bij postnatale depressie, gepubliceerd in de Britsh Journal of Psychiatry (15) leerden moeders met de baby’s erbij, slaapliedjes uit de hele wereld. Vergeleken met de controlegroepen zonder zang, vertoonde de zanggroep een gemiddelde daling van 35% van depressieve symptomen.

 

7. Osteopathie helpt bij postpartum depressie. (16)

Nervus Vagus:

Bij veel emoties sluit de Nervus Vagus zich af rond het keelgebied. Informatie vanuit de buikorganen (ook het hart) komen dan verminderd door naar de hersenen. Dit zorgt niet voor een optimale overdracht en feedback van neurotransmitter gerelateerde processen en hormonen. Een geoefende osteopaat kan dit oplossen door stapsgewijs de Vagus te bevrijden (17).

Voorkeurskant.

Daarnaast kan de jonge moeder wisselen van voorkeurskant van de orthosympaticus die twee grensstrengen heeft lopen aan weerskanten van het ruggenmerg. Iedereen heeft een voorkeurskant. Daarmee functioneert hij of zij het beste. 

Door fysieke en psychische trauma’s, kan er een switch plaats vinden van de voorkeur van de grensstreng. Daardoor is iemand niet meer zichzelf. Dit kan zelfs van invloed zijn op de rest van de familie. In een familie moet altijd een balans zijn.

Papa bijvoorbeeld functioneert op de linker kant (van de sympaticus) en de mama op rechts. Het eerst geborene kind ‘ondersteunt de zwakste schakel’. Bij trauma kan de hele familie op ‘z’n verkeerde kant terecht komen’. Volgens mij is dat een reden waarom er zoveel echtscheidingen al in het begin van een stichten van een gezin voorkomen.

 

8. (Iyengar) yoga helpt bij psychische klachten.

In deze studie van de Boston University School of Medicine werd gemeten dat in één yogales per week een korte tijd verhoging van het GABA niveau te meten was. Dit zou depressieve klachten kunnen verminderen.(18). Hypnotherapie zou hetzelfde teweeg kunnen brengen, las ik in de aanvulling op dit stukje van de GGZ.

 

9. Voedingssupplementen helpen niet bij een depressie.

Dit is de uitkomst van een groot klinisch onderzoek genaamd de MooDFOOD-studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam(19) Echter… wie zegt dat dierlijke omega-3 vetzuren gezond zijn? Of synthetische vitamine D? Calciumsupplementen zijn veel beter te vervangen door een uitgeperste sinaasappel in de blender te mixen met spinazie.

Een ander onderzoek binnen deze MF studie toonde wel aan dat een gezond eetpatroon het risico op het ontwikkelen van een depressie vermindert. En dit opent een nieuw perspectief. 

 

Wat helpt wel bij een postnatale depressie?

 Groente, fruit en kruiden!

 
groente en fruit helpen bij postnatale depressie “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding” (Hippocrates)
 

Even een herhaling. De adrenaline uitstoot tijdens de bevalling is niet in balans door niet goed functionerende bijnieren.(20) Bij 90% van de Westerse mensheid functioneert door 4 factoren* de lever ook niet meer goed. Het heeft gewoonweg niet meer het vermogen om alle adrenaline te verwerken. Adrenaline is uiterst corrosief voor de hersenen. Dopamine en serotonine worden als het ware weggevreten. Er ontstaat in erge gevallen ‘kortsluiting’. Een fysiologisch probleem dus. Wat kunnen groente, fruit en kruiden hieraan bjidragen?

*Deze vier factoren leg ik uit tijdens een workshop. 

 

Groente en fruit bezitten de kennis om jou te helen.

Speciale combinaties van kalium, natrium en glucose helpen de bijnieren weer tot rust te brengen. Een voorbeeld: appel, bleekselderij en dadel. Ook kruiden als Ashwaganda helpen de bijnieren.

Bloedsuikerspiegel

Om de twee uur eten geeft ook rust in bloedsuikerspiegels. Bij schommelingen hierin vangen de bijnieren deze normaliter op door adrenaline af te geven. Deze moeten juist rust krijgen.

Concentratieproblemen, paniekaanvallen, wattige hersenen en vermoeidheid.

Daarnaast verbeter je de lever ook met specifieke fruit, groente en kruiden. Bij een goede leverwerking is het in staat adrenaline weg te vangen, zodat het geen schade in de hersenen kan veroorzaken. Zo werk je aan herstel van wattige hersenen en concentratie problemen. En aan paniek-aanvallen en moeheid. (De schildklier behandel ik in een volgend blog).

Het voedingscentrum adviseert 2 stuks fruit per dag te eten. Dit is veel te weinig. Ik adviseer minstens 5-7 porties per dag. 

Wij hebben enorm veel glucose uit fruit nodig voor onze hersenfuncties, het hart en de lever. 

Als je denkt dat suiker het zelfde is als suiker uit fruit, kom dan naar een workshop, daar leg ik je graag het verschil uit :-).

Ook is het met groente droevig gesteld. Slecht 125 gram krijgen we het binnen per dag. Omdat we het ‘gedoe’ vinden hoorde ik op het nieuws! Alsof tobben met je gezondheid en de gang naar het ziekenhuis geen gedoe is.

Ook hier adviseer ik minstens het dubbele: 250-500 gram per dag. Groente kan je prima juicen of in een smoothie verwerken. Op naar een vrolijk, fitaal en vit leven!

 

hulp bij postnatale depressie gelukkige moeder

Hoe overwin je postnatale depressie?

Ga zingen, onder een infrarode lamp, naar een osteopaat, naar de yoga, mediteren, wandelen en investeer vooral in anders eten

natuurlijke hulp bij postnatale depressie

 

Wil je meer weten? Kom dan naar een workshop,  download in elk geval het gratis e-book. Wil je meer? Schrijf je dan in voor het “5 stappen plan hulp bij postnatale depressie”.

 

Vond je dit een interessant artikel? Zou je het dan willen delen op social media? Dan help je andere moeders/gezinnen weer.

 

De afgelopen jaren is veel tijd gestoken in onderzoek naar het voorkomen, verminderen of oplossen van postpartum depressies. Welke oorzaken, behandelingsmethoden en oplossingen vind je als je zoekt naar hulp bij postnatale depressie?

 

Oorzaken, behandelingsmethoden en oplossingen voor postpartum depressie. Een beknopte inventarisering.

 

Uit onderzoek (1) is gebleken dat rond 1988 zeven procent van de zwangeren last kreeg van een postpartum depressie. Dan blijkt dit aantal 25 jaar later opeens te zijn verdubbeld naar 14 procent! Dat zijn 23.286 vrouwen in 2018 (2).

Waar komt dit vandaan? Wat kun je er aan doen? Welke hulp bij postnatale depressie kun je van mij verwachten?

Je maakt kennis met de oorzaak èn wat je er op een natuurlijke manier aan kan doen. Tenslotte beveel ik je het programma “het vijf stappen-plan naar een vrolijk, fit en vitaal leven” van harte aan.

Onderaan het blog vind je een link voor het downloaden van het gratis e-book 

gratis e-book overwin postnatale depressie

met tips.

 

 De 6 oorzaken voor postnatale depressie: 

1. Hormonen bij postnatale depressie

Welke oorzaken beschrijven wetenschappers? Vele studies (3), (5), zijn gedaan om de oorzaak  van postpartum depressie te onderzoeken. Gelukkig zijn er inmiddels correlaties gevonden die er toe doen. Zoals een verstoring in de HPA-as (relatie hypothalamus, hypofyse en bijnieren). (4).

Factoren die er volgens mij minder toe doen zijn risicofactoren als babyblues, biologische factoren als terugval in oestrogenen en progesteron uit de eierstokken; enzymatische afbraak van neurotransmitters als dopamine en serotonine door monoamine-oxidase A. (Sacher et al. 2011) Ik heb de bescheiden mening dat een ander fenomeen ligt hier aan ten grondslag ligt (6). Dit zal ik in de stukjes hieronder verder toelichten. 

 

roze wolk

2. Roze wolk 

Daarnaast spelen volgens  onderzoekers psychische factoren een rol, als afscheid nemen van je kindje in je buik of in de niet meer in het middelpunt van belangstelling staan (Bogaerts et al., 2009). De roze wolk zou hierdoor uit elkaar spatten. Dit kan toch niet de werkelijke oorzaak van een postpartum depressie zijn? Dan zouden miljoenen moeders last van een postpartum depressie hebben! 

 

3. Bevallinsplan

Had je een bevallingsplan gemaakt en komt die niet uit? Uit onderzoek komt te voorschijn dat de communicatie tussen gynaecoloog en/of verloskundige met de barende aanstaande moeder (7) relevant is. Voorlichting, uitleg en keuzes over wat er te gebeuren staat bij ingrijpen èn nazorg als emotionele ondersteuning, blijken van belang te zijn om een postnatale deperessie voor te blijven. 

Angst voor het onbekende en vooral niet je eigen regie kunnen voeren, zeg maar lijdend voorwerp zijn, ervaren vrouwen als een bewijs van onvermogen en een tekortkoming van zichzelf. Dit levert schaamte en stress op. Meer nog dan de ingrepen zelf als keizersnee, tangverlossing of vacuümpomp. Ik pleit daarom ook voor goede voorlichting wat er allemaal kan gebeuren en meerdere opties voor een bevallingsplan.

 

Oorzaak postpartum depressie: 

bijnieren uit balans voor, tijdens en na de bevalling.

 Deze kijk vind ik relevant.

 

4. Stress tijdens de bevalling

HPA-as:

Stress zorgt voor disbalans van de bijnieren, dus ook op de HPA-as. (22). Dat betekent dat hormonen niet meer in de juiste hoeveelheden uitgestoten worden. Dit die zie je dan ook terug in bijkomstige zaken als weeën-stormen of juist langdurige ontsluitingen. Zelfs een te nauw geboortekanaal kan ook hieraan ten grondslag liggen. Is dit  goed onderzocht? (20).

Sommige onderzoekers twijfelen aan het bestaan van HPA-as problematiek. (21). De bijnieren stoten meerdere hormonen uit. Zoals nor-adrenaline, adrenaline, cortisol, testosteron en oestrogenen. Voor dit laatste geldt: niet alleen de voorplantingsorganen stoten oestrogenen uit. Een teveel of tekort komt eerder uit de bijnieren die in disbalans zijn.

 

bijnieren en adrenaline bij postnatale depressie

5. Speciale adrenaline-blends tijdens de bevalling.

De invloed van adrenaline is vele malen groter op bepaalde organen dan tot nu toe bedacht is. Er bestaan 56 soorten blends adrenaline, waarvan 20 voor speciale gelegenheden als een bevalling. (22)

Deze mix is verstoord geraakt door teveel stress, misschien al sinds je jeugd. Dit is een aanslag op de bijnieren. De bijnieren stoten tenslotte niet meer de juiste mix uit. Bij een bevalling is adrenaline nodig, er wordt nogal wat actie verlangt. 

Dit fenomeen, disbalans in functioneren van de bijnieren (en een slecht werkende lever) wordt niet mee genomen in de behandeling voor postnatale depressie. 

 

Een verdubbeling van postpartum depressie in 25 jaar.

 

Een verdubbeling! Ik was blij met de uitkomst van dit onderzoek (8). Niet dat ik iemand een postnatale depressie gun, maar omdat ik dit al vermoedde en helaas werd het bewaarheid. Ondanks dat randvoorwaarden zich verbeterden als het aantal zwangeren dat rookten met de helft was afgenomen en het aantal laagopgeleiden met pnd ook enorm afgenomen was.

Maar deze data kunnen juist ook problemen met zich meebrengen: stress. Een hoger opgeleide zal proberen dit waar te maken en veel langer door blijven werken om het carrière pad niet kwijt te raken. Had in 1988 60% een betaalde baan, dan was dat in 2015 ruim 90% van de vrouwen die meededen aan het postpartum depressie onderzoek!

Nogmaals de gevolgen van stress zijn van invloed op de zwangere, haar bijnieren, de lever (25) en op de hersenen. En het geboorteproces!

 

Discussie over bekkenbodemproblemen en bekkenbodemmatjes.

Symfyse en HPA-as:

Even een zijstapje. Momenteel is er discussie of vrouwen nog wel in staat zijn natuurlijk te bevallen (8), (9). Als die HPA-as in orde is, moet er ook genoeg oestrogeen zijn om de symfyse week te maken. Dan zou er volgens mij ook minder keizersneden uitgevoerd hoeven worden. En de baby kan dan een normale, hoogst noodzakelijke spildraai te laten maken om o.a. de Nervus Vagus te initiëren.

Ingrepen zijn altijd stresserend, zowel voor moeder als kind. Onderzoek toont een hoge correlatie aan voor postpartum depressie en ongeplande ingrepen.(23)

Het peritoneum:

Het blijkt dat persen niet direct de reden is voor een bekkenprobleem. Er is nog een andere reden van verzakking. En dat is een omkering in rotatie van de peritoneum. Deze zit als een dubbelblad gevouwen tussen rectum, blaas en baarmoeder. Het peritoneum draait rechtsom onder invloed van de lever. 

Mandarijnen-netjes:

 Al veel eerder dan in de zwangerschap kan deze mechanische werking van het peritoneum niet optimaal zijn. Een goed opgeleide osteopaat (10) kan zowel de rotatie weer in orde maken, als ook het bekkenstructuur weer terug duwen. Dan hoeven vrouwen geen mandarijnen-netjes met TÜV proof-certificaat voor bekkenbodem versteviging te laten plaatsen met alle gevolgen vandien. (11)

De Pil:

Een andere reden voor bekkeninstabiliteit is langdurig pil gebruik, vooral als het op jonge leeftijd al wordt geslikt. Hierdoor rijpen (lees: zakken) eileiders en baarmoeder niet goed uit en zorgt voor tractie. (24) Daar houdt het lichaam niet van en zal ‘weekmakers’ gaan produceren, die tenslotte voor instabiliteit zorgen. ‘Medicijnen’ als de Pil dragen niet bij aan de gezondheid van de lever. Tevens is het voeding voor virussen als het Epstein-Barr. Tot zover deze uitstap.

 

medicatie bij postanatale depressie

Postnatale depressie ervaringen

 Behandeling postnatale depressie: de realiteit.
In de Facebook groep (met 735 leden!) over postnatale depressie vind ik bar weinig tot niets terug met betrekking behandeling met bovenstaande wetenschappelijke suggesties. Erger nog, wat is er überhaupt veranderd in aanpak van postpartum depressie? Dertig jaar zit er tussen mijn depressie en dit moment van schrijven. Is het protocol niet meegegaan of is het niet in het curriculum opgenomen? 
 
Vroeger heette het medicijn Seroxat. Nu heet het Zulresso (26), (27)  Lorazempam, Xanax of Citalopram. 
Er is een POP-poli en er zijn praatgroepen. Waarom wordt postnatale depressie nog steeds als een psychisch probleem behandeld? Als ik m’n grote teen stoot ga ik toch ook niet naar een praatgroep? Het is tijd voor verandering!
 

Waarom wordt een postnatale depressie nog steeds als een psychisch probleem behandeld?

hulp bij postnatale depressie

De negen meest gebruikte behandelingen bij postnatale depressie.

 

1. Helpt een interventie bij de GGZ-psycholoog?

‘Denk niet aan een rode bal’. Dus waar denk je aan? ‘Denk niet aan een roze olifant’. Waar denk je aan? Als je bij een psycholoog een vroegere gebeurtenis oprakelt, waar denk je dan aan? Wat brengt deze memory-recall teweeg? Opnieuw stress! En dat moeten we nu echt vermijden. We maken allemaal vervelende dingen mee in ons leven. De ziel wil immers rijpen. Maar bewust terug gaan naar een gebeurtenis gaat niet werken.

Uiteraard kan het handig zijn om tools mee te krijgen, om je beter te bewapenen tegen bepaalde situaties. Ik zou zeggen maak een lijstje van wat je moeilijke situaties vindt. Zoek iemand die je hiermee helpt. Wat je nog meer helpt, is denken aan situaties waar in je het helemaal naar je zin had :-), zoals een heerlijke strandvakantie. Je hersenen worden daar weer helemaal blij van.

 

2. GGZ interventies bij postpartum depressie (vervolg)

Op de besloten facebook pagina ‘PPD postnatale depressie’ lees ik schrijnende verhalen van jonge moeders die ten einde raad toch maar aan de anti-depressiva gaan. Ze zijn op. Schreeuwen tegen hun kinderen, huilen te pas en te onpas. Denken aan opnames. Zijn heel erg moe. Veel jonge moeders hebben last van dwangstoornissen. Krijgen te maken met verstoorde relaties met hun partner.

Ik lees over medicatie. Zelfs na interventie als praatgroepen en medicatie bij de GGZ, met al hun goede intenties, verbetert de situatie nauwelijks, omdat aan de oorzakelijke kant geen aandacht geschonken wordt. Welke hulp wordt nog meer aangeboden?

 

3. Hormonen bij postpartum depressie

In haar boek ‘Kraamtranen’, stelt Elieen Engels samen met de inmiddels overleden gynaecoloog prof.dr. A.A. Haspels voor, het hormoon dydrogesteron te nemen. In een Frans onderzoek (Mauvais-Jarvis en Bercovici), bleek dat 80 procent van de vrouwen hier baat bij hadden. De behandeling duurt tussen de zes tot negen maanden. Waarom wordt dit niet ingezet? (Ook hier geldt dat hormonen voer voor virussen zijn).

 

4. Mindfulness bij zwangeren

Mindfulness blijkt voor ieder wezen goed te zijn. (12), (13). De vrouwen die gedurende hun zwangerschap acht weken mindfulness therapie kregen, vertoonde ook postpartum een afname voor angst en depressie.

 

5. Lichttherapie tijdens zwangerschap

Van recente datum is een onderzoek voor lichttherapie gedurende de zwangerschap. (14) Er werd onderzoek gedaan naar de effecten van ‘bright light therapy’ (BLT) en ‘dim red light therapy’ (DRLT). De depressie scores verbeterden zich met 41-50% voor BLT en 45-58% in de DRLT groep.

Hoewel het een mooie uitkomst is, zet ik in dit onderzoek wel een kanttekening. Deze lichttherapie zou je zomaar ervaren als een vorm van mindfulness. Infra-rode stralen zijn in elk geval wel een weldaad voor het lichaam. 

 

6. Zingen versnelt herstel postpartum depressie.

In deze studie naar zingen bij postnatale depressie, gepubliceerd in de Britsh Journal of Psychiatry (15) leerden moeders met de baby’s erbij, slaapliedjes uit de hele wereld. Vergeleken met de controlegroepen zonder zang, vertoonde de zanggroep een gemiddelde daling van 35% van depressieve symptomen.

 

7. Osteopathie helpt bij postpartum depressie. (16)

Nervus Vagus:

Bij veel emoties sluit de Nervus Vagus zich af rond het keelgebied. Informatie vanuit de buikorganen (ook het hart) komen dan verminderd door naar de hersenen. Dit zorgt niet voor een optimale overdracht en feedback van neurotransmitter gerelateerde processen en hormonen. Een geoefende osteopaat kan dit oplossen door stapsgewijs de Vagus te bevrijden (17).

Voorkeurskant.

Daarnaast kan de jonge moeder wisselen van voorkeurskant van de orthosympaticus die twee grensstrengen heeft lopen aan weerskanten van het ruggenmerg. Iedereen heeft een voorkeurskant. Daarmee functioneert hij of zij het beste. 

Door fysieke en psychische trauma’s, kan er een switch plaats vinden van de voorkeur van de grensstreng. Daardoor is iemand niet meer zichzelf. Dit kan zelfs van invloed zijn op de rest van de familie. In een familie moet altijd een balans zijn.

Papa bijvoorbeeld functioneert op de linker kant (van de sympaticus) en de mama op rechts. Het eerst geborene kind ‘ondersteunt de zwakste schakel’. Bij trauma kan de hele familie op ‘z’n verkeerde kant terecht komen’. Volgens mij is dat een reden waarom er zoveel echtscheidingen al in het begin van een stichten van een gezin voorkomen.

 

8. (Iyengar) yoga helpt bij psychische klachten.

In deze studie van de Boston University School of Medicine werd gemeten dat in één yogales per week een korte tijd verhoging van het GABA niveau te meten was. Dit zou depressieve klachten kunnen verminderen.(18). Hypnotherapie zou hetzelfde teweeg kunnen brengen, las ik in de aanvulling op dit stukje van de GGZ.

 

9. Voedingssupplementen helpen niet bij een depressie.

Dit is de uitkomst van een groot klinisch onderzoek genaamd de MooDFOOD-studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam(19) Echter… wie zegt dat dierlijke omega-3 vetzuren gezond zijn? Of synthetische vitamine D? Calciumsupplementen zijn veel beter te vervangen door een uitgeperste sinaasappel in de blender te mixen met spinazie.

Een ander onderzoek binnen deze MF studie toonde wel aan dat een gezond eetpatroon het risico op het ontwikkelen van een depressie vermindert. En dit opent een nieuw perspectief. 

 

Wat helpt wel bij een postnatale depressie?

 Groente, fruit en kruiden!

 
groente en fruit helpen bij postnatale depressie “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding” (Hippocrates)
 

Even een herhaling. De adrenaline uitstoot tijdens de bevalling is niet in balans door niet goed functionerende bijnieren.(20) Bij 90% van de Westerse mensheid functioneert door 4 factoren* de lever ook niet meer goed. Het heeft gewoonweg niet meer het vermogen om alle adrenaline te verwerken. Adrenaline is uiterst corrosief voor de hersenen. Dopamine en serotonine worden als het ware weggevreten. Er ontstaat in erge gevallen ‘kortsluiting’. Een fysiologisch probleem dus. Wat kunnen groente, fruit en kruiden hieraan bjidragen?

*Deze vier factoren leg ik uit tijdens een workshop. 

 

Groente en fruit bezitten de kennis om jou te helen.

Speciale combinaties van kalium, natrium en glucose helpen de bijnieren weer tot rust te brengen. Een voorbeeld: appel, bleekselderij en dadel. Ook kruiden als Ashwaganda helpen de bijnieren.

Bloedsuikerspiegel

Om de twee uur eten geeft ook rust in bloedsuikerspiegels. Bij schommelingen hierin vangen de bijnieren deze normaliter op door adrenaline af te geven. Deze moeten juist rust krijgen.

Concentratieproblemen, paniekaanvallen, wattige hersenen en vermoeidheid.

Daarnaast verbeter je de lever ook met specifieke fruit, groente en kruiden. Bij een goede leverwerking is het in staat adrenaline weg te vangen, zodat het geen schade in de hersenen kan veroorzaken. Zo werk je aan herstel van wattige hersenen en concentratie problemen. En aan paniek-aanvallen en moeheid. (De schildklier behandel ik in een volgend blog).

Het voedingscentrum adviseert 2 stuks fruit per dag te eten. Dit is veel te weinig. Ik adviseer minstens 5-7 porties per dag. 

Wij hebben enorm veel glucose uit fruit nodig voor onze hersenfuncties, het hart en de lever. 

Als je denkt dat suiker het zelfde is als suiker uit fruit, kom dan naar een workshop, daar leg ik je graag het verschil uit :-).

Ook is het met groente droevig gesteld. Slecht 125 gram krijgen we het binnen per dag. Omdat we het ‘gedoe’ vinden hoorde ik op het nieuws! Alsof tobben met je gezondheid en de gang naar het ziekenhuis geen gedoe is.

Ook hier adviseer ik minstens het dubbele: 250-500 gram per dag. Groente kan je prima juicen of in een smoothie verwerken. Op naar een vrolijk, fitaal en vit leven!

 

hulp bij postnatale depressie gelukkige moeder

Hoe overwin je postnatale depressie?

Ga zingen, onder een infrarode lamp, naar een osteopaat, naar de yoga, mediteren, wandelen en investeer vooral in anders eten

natuurlijke hulp bij postnatale depressie

 

Wil je meer weten? Kom dan naar een workshop,  download in elk geval het gratis e-book. Wil je meer? Schrijf je dan in voor het “5 stappen plan hulp bij postnatale depressie”.

 

Vond je dit een interessant artikel? Zou je het dan willen delen op social media? Dan help je andere moeders/gezinnen weer.

 

Mariëtte de Iongh

Over de auteur:

Mariëtte de Iongh – van Werven

Mariëtte de Iongh is oprichtster en drijvende kracht achter Overwin Postnatale Depressie. Haar missie is om aanstaande en jonge moeders gezonder te maken door middel van kleine slimme aanpassingen in leefstijl. 

Zijzelf heeft jarenlang te kampen gehad met postnatale depressie en andere gezondheidsklachten. Nu helpt zij aanstaande moeders met preventieve adviezen en jonge moeders naar een gezonder leven via blogs, training, workshop en binnenkort boeken. 

Mariëtte is voedingsdeskundige, Geïntegreerde Technieken therapeute (een vorm van osteopathie) en BSM-de Jong fysieke kindertherapie.

Neem contact met ons op
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuw boek!

Psst, ik ben zwanger! staat boordevol tips, informatie en recepten over hoe je op een natuurlijke manier je vruchtbaarheid optimaliseert, zodat jij die leuke, spontane en opgewekte vrouw blijft die je nu bent en je straks voluit kan genieten van je baby, je partner en… van jezelf!